0530 100 90 85
Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri insanların %1.5 sinde görülen bir kanser tipidir. Vücuda yayılma riski taşıyan agresif seyirli mesane kanserlerinde idrar torbası (mesane) mesane kanseri ameliyatı ile alınır.  Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatı cerrahi yöntemlerin en başarılısı dır.

Mesanenin alınması demek, vücut için idrarı depolamayı sağlayan ve işemeyi sağlayan insan vücudunun önemli bir parçasının kaybı demektir. Mesane alındığı zaman böbreklerden gelen idrarın vücut içinde veya dışında depolanabileceği bir oluşum yapmak gerekir. Bu amaçla barsaktan alınan parça kullanılır.

Diğer yandan idrar torbası ve prostatın etrafından sertleşmeyi sağlayan sinirler ve idrar tutmayı sağlayan kaslar vardır. Bu yapıların zarar görmemesi için ameliyatın kanamasız, tüm ayrıntıları görerek ve kibar bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde hastalar sertleşme sorunu yaşar ve yapay mesane yapıldığı takdirde hastaların idrar kaçırmaları olur.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı

Robotik cerrahi 2000'li yılların başından itibaren dünyada kullanılmaya başlanan bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başlanıldığından bu yana, yani geçen 19 senede, etkinliğini ve güvenilirliğini yapılan milyonlarca ameliyatta kanıtladı. Bunun sonucu olarak robotik cerrahi tüm dünya genelinde giderek artan sayıda uygulanmaya başlandı. Şu an robotik cerrahinin önündeki en önemli engel yüksek maliyetler ve robotik cerrahiyi bilen kişi sayısının az olmasıdır.

Robotik mesane tümörü

Robotik cerrahide ameliyatı yapan üroloji uzmanları, ameliyatları küçük delikler aracılığıyla, kanamasız bir ortamda, her ayrıntıyı 3 boyutlu görerek, el bileğinden daha yüksek manevra kabiliyetli, kibar ve küçük boyutlu aletler kullanılarak yapılır. Hastalarda ameliyat sonrası ağrı ve yara izi olmaz.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı yapıldığında, ameliyatta kanama olmaz. Cinsel fonksiyonların korunmasını isteyen erkeklerde sinir korunması robotik cerrahi ile mükemmel bir şekilde yapılabilir. İdrar tutmayı sağlayan kaslar çok güzel bir şekilde korunur. Ameliyat süresince barsaklar dış havaya temas etmediği için, ameliyat sonrası barsak hareketlerinin toparlanması çok hızlı olur. Hastalar kısa sürede hastaneden taburcu olur ve hayata geri döner.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı uzun, teknik olarak zor ve her robotik cerrah tarafından yapılamayan bir ameliyattır. Bu ameliyat robotik cerrahi ile yapıldığında sonuçları mükemmeldir.

Kaç Tip Mesane Kanseri Ameliyatı Vardır?

Mesane kanseri ameliyatları başlıca 2 tipe ayrılır.

 • TUR ameliyatları:
  • Kas tabakasına geçmemiş veya kas tabakasına geçme ihtimali düşük olan mesane kanserleri için yaparız
  • İşeme kanalından girip idrar torbasının iç yüzeyindeki tümörlü dokular tıraşlanır.
  • Seyretmek için tıklayın.
 • İdrar torbası alınma ameliyatları:
  • Kas tabakasına geçmiş veya kas tabakasına geçme ihtimali yüksek olan mesane kanserli hastalara yapılır.
  • Bu ameliyatta mesane ile birlikte prostat, v. Seminalis denilen salgı bezleri, ve mesane etrafındaki lenf bezleri çıkarılır.
  • İdrar torbası ve lenf bezleri çıkarıldıktan sonra idrar kanalları ya barsaktan yapılan yapay idrar torbasına bağlanır; yada bir barsak parçası aracılığıyla karına bağlanır.
  • Bu ameliyatlar açık ameliyat veya robotik cerrahi ile yapılır.
  • Seyretmek için tıklayın

Hangi mesane kanseri hastalarının mesanesini almak gerekir?

 • Kas tabakasına geçmiş mesane kanserleri
 • Kas tabakasına geçmemiş fakat geçme ihtimali yüksek mesane kanserleri
  • BCG tedavisi sonrası tekrarlayan mesane kanserleri
  • Karsinoma in situnun eşlik ettiği mesane kanserleri
  • Mesane kanserlerinin tehlikeli alt tipleri
  • EORTC risk sınıflamasında yüksek risk olarak değerlendirilen kanserlerin bazıları

Mesane kanseri tedavisinde neyi amaçlıyoruz?

 • Hastanın kanserden kurtulması
  • Hastayı mümkün olduğu kadar kendi mesanesi ile yaşatmak; kanser mesane kaslarına geçmeden mesaneyi almak
 • Hastanın hayat kalitesini iyi bir şekilde korumak
  • Yapay mesane yapmak (mümkünse)
  • Hastanın ameliyat sonrası idrar kaçırmaması için robotik cerrahi ile ameliyat
  • Hastanın ameliyat sonrası sertleşme bozukluğu yaşamaması için robotik cerrahi ile sinir koruyucu ameliyat yapılması

Mesane alındıktan sonra insanlar idrarını nasıl yapar?

Hastanın mesanesi alındıktan sonra, böbreklerden gelen idrarın nerede depolanacağı önemlidir. Bu amaçla hastaya çeşitli yöntemler önerilir.

Robotik cerrahi ile mesane alındıktan sonra; ince barsaktan yaklaşık 50 cm lik bir parça alınır. Bu barsak parçasına şekil verilerek yuvarlak hale; içinde idrar biriktirebilecek hale getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları bu yapay mesaneye bağlanır. Yapay mesane erkeklerde penise, kadınlarda genital bölgeye bağlanır. (Sonuç: Vücut dışında herhangi bir torba olmaz)

 • İleal Konduit:

Robotik cerrahi ile mesane alındıktan sonra; ince barsaktan yaklaşık 15 cm lik bir parça alınır. Böbrekten gelen idrar kanalları alınan barsak parçasının bir ucuna dikilir. Bu barsak parçasının diğer ucu karın duvarına ağızlaştırılır. (Sonuç: Hastaların idrarı karındaki bir delikten bir torbaya toplanır)

 • Kateterize edilebilir mesane:

Robotik cerrahi ile mesane alındıktan sonra; ince barsaktan yaklaşık 50 cm lik bir parça alınır. Bu barsak parçasına şekil verilerek yuvarlak hale; içinde idrar biriktirebilecek hale getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları bu yapay mesaneye bağlanır. Yapay mesane göbek deliğine bağlanır. Hasta göbek deliğine günde 6 kez sonda takarak idrarı dışarı atar. (Sonuç: Vücut dışında herhangi bir torba olmaz)

 • İdrar kanalların kalın barsağa bağlanması:

Robotik cerrahi ile mesane alındıktan sonra; böbrekten gelen idrar kanalları direk olarak kalın barsağa bağlanır. Hasta idrarını büyük tuvaleti ile birlikte yapar. Bu tip yapılan yöntemlerde hastalar sık sık böbrek enfeksiyonu geçirir ve 5 yıl içinde bu kişilerde barsak kanseri gelişme ihtimali fazladır. Günümüzde çok önerilen bir yöntem değildir.

Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

 • Ameliyatın adı “robotik radikal sistoprostatektomi + pelvik lenfadenektomi + ortotopik üriner diversiyon” dur.
 • Genel anestezi altında yapılır.
 • Karına açılan 6 adet delik aracılığı ile yapılır (her delik yaklaşık 1 cm uzunluğunda)
 • Ameliyat yaklaşık 8 saat sürer. (yapay mesane yapılırsa)
 • Hastayı uyuttuktan sonra, karına çoğu, göbek paralelinden olmak üzere 6 adet trokar yerleştirilir. Daha sonra robotun kolları ve yerleştirilen trokarlara bağlanır. Gerçek ameliyat bu aşamadan sonra başlar.
 • Ameliyatta öncelikle mesane ile kalın barsak arasındaki alan temizlenir. Hasta erkekse ve sinir koruyucu ameliyat yapılacaksa, bu aşamada sinirler korunur. Mesanenin kan damarlarının bir kısmı bağlanır. Daha sonra prostat etrafındaki dokular kibar bir şekilde ayrıştırılır. En sonunda prostatın önündeki idrar kanalları da kesilerek mesane bir torbanın içine alınır.
 • Ameliyatın ikinci aşamasında idrar torbasının yan tarafında yer alan iliak damarların etrafında yer alan lenf bezleri temizlenir. Burada kaç tane lenf bezi çıkarıldığı ve hangi seviyeye kadar lenf bezlerinin temizlendiği önemlidir.
 • Ameliyatın üçüncü aşaması; böbrekten gelen idrar kanallarının bağlanacağı torbanın oluşturulması işidir. Yapay mesane yaparken önce ince barsağın uygun yeri penise açılan işeme kanalıyla birleştirilir. Barsaktan yaklaşık 45 cm lik bir parça alınır ve geri kalan barsak sistemi tekrar birbiri ile birleştirilir.
 • Alınan barsak parçası uygun şekilde kesilip, tekrar dikilerek, bir mesane formasyonuna getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları bu yeni oluşturulan mesaneye bağlanır.
 • İçerideki parçalar kadınlarda vajinadan, erkeklerde ise trokar yerlerinden biri genişletilerek dışarı alınır.

Robotik cerrahi mesane kanseri

Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatlarının sonuçları nasıldır?

 • Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı sonuçları birçok açıdan mükemmeldir.
  • kanama,
  • barsak hareketlerinin hızlı düzelmesi
  • ameliyat sonrası ağrı
  • ameliyat sonrası enfeksiyon
  • ameliyat sonrası yara iyileşmesi
  • hayata hızlı dönüş
 • Hastaların geride kalan sonuçları 3 açıdan değerlendirilir.
  • Onkoloji sonuçlar: Kanserin temizlenme oranları robotik cerrahi ile %14 oranında daha iyidir. (Klasik ameliyatlara göre)
  • İdrar kaçırma ile ilgili sonuçlar: Robotik cerrahi ile genellikle gündüz idrar kaçırmaları görülmez. Gündüz idrar kaçırma ihtimali son derece nadirdir (%4). İdrar torbası alınan kişilerde gece idrar kaçırmaları daha önemli bir problemdir. Hastaların yaklaşık %20-30 unda görülür.
  • Sertleşme bozukluğu ile ilgili sonuçlar: Hastalar robotik cerrahi ile ameliyat olurlarsa; sertleşme fonksiyonları çok daha iyi bir şekilde korunabilir.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı avantajları nedir?

 • Ameliyatlarda kanama olmaz; böylece hastanın ameliyata bağlı genel durumu bozulmaz.
 • Sinir koruyucu ameliyatlar (cinsel fonksiyonlar için) açık ameliyata göre daha kolay yapılır.
 • Karın açılmadığı için barsaklar dış ortamla karşılaşmaz; bu yüzden ameliyat sonrası barsak hareketleri çok daha çabuk gerçekleşir.
 • Hastaların ağrısı açık ameliyata göre çok daha az olur.
 • Estetik görünüm
 • Hızlı yara iyileşmesi
 • Enfeksiyon riski minimaldir
 • Hastalar çok çabuk toparlanıp hayata geri döner.
 • Karında yara yerlerinde açılma olmaz.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı avantajları

Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatı olduktan sonra hastalar nasıl takip edilir?

 • Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı olan kişiler, ameliyattan sonraki 24 saati yoğun bakım ünitesinde geçirirler (yakın takip amacıyla).
 • Hastalar ameliyattan sonraki ilk 3-4 günde TPN adı verilen damardan beslenmeyle takviye edilirler.
 • Hastaların barsak hareketleri ameliyattan genellikle 2 gün sonra başlar.
 • Hasta ameliyattan bir-iki gün sonra sıvı almaya başlar, iki-üç gün sonra püre şeklinde yemek yemeye başlar.
 • Hastaların karınlarındaki dren genellikle ameliyattan 4-5 gün sonra çekilir.
 • Hastanede kalış süresi yaklaşık 5-7 gündür
 • Hastanın günlük yaşama dönüşü yaklaşık 2 haftadır.

Robotik cerrahi mesane kanseri ameliyatı olduktan sonra cinsel hayat nasıl olur?

 • Ereksiyon (Sertleşme):

  • Ameliyat olmadan önce sertleşme fonksiyonları normal olan erkeklerin, ameliyat sırasında sertleşmeyi sağlayan sinirleri korunursa, hastalar büyük ihtimalle (%80) ameliyat sonrası cinsel hayatlarına doğal yollarla devam eder.
  • Eğer sinir koruyucu cerrahi yapılmazsa; hastalar büyük ihtimalle (%95) ameliyattan sonra sertleşme fonksiyonlarını kaybederler.
  • Ameliyat öncesi sertleşme bozukluğu olan erkeklerde, sinir koruyucu ameliyat yapılsa da sertleşme fonksiyonları düzelmez.
  • Sinir koruyucu ameliyat yapılmış hastalarda sertleşme fonksiyonları günden güne iyileşir. Hastalar ortalama 11 ay gibi kısa bir sürede spontan sertleşme fonksiyonlarını geri kazanır.
 • Ejakulasyon:

  • Sağlıklı bir erkek boşalma sırasında, ortalama 2 ile 5 cc arasında sıvı çıkarır. Bu sıvının büyük kısmı (%70), prostat bezi ve v. Seminalis bezi tarafından oluşturulur. Az bir kısmında (%20) testislerden gelen sperm vardır.
  • Mesane çıkarılma ameliyatlarında sadece mesane değil; aynı zamanda prostat ve v. Seminalis denilen salgı bezleride çıkarılır. Testislerden gelen yollar bağlanır.
  • Bu nedenle mesane kanseri nedeniyle mesanesi çıkarılan hastalarda cinsel ilişki sonunda dışarı herhangi bir sıvı çıkmaz.
 • Orgazm:

  • Mesanesi alınan hastalar ilişki sonunda orgazm (boşalma) hissini yaşar. Bu hissin süresi, eskiye göre daha kısa olur.
 • Cinsel istek:

  • Mesane kanseri nedeniyle ameliyat olan erkeklerin cinsel istekleri, ameliyat öncesi dönemle aynı olur
  • Cinsel istek, vücuttaki hormonal ve psikolojik durumdan etkilenir. Mesane kanseri ameliyatından sonra vücuttaki hormonal düzey etkilenmez.
  • Bazen hastalar kanser olmanın psikolojik etkileriyle başa çıkamaz ve depresyona girerler. Depresyona giren kişilerde cinsel istek azalır.

Robotik mesane ameliyatı

Unutulmamalıdır ki Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı olan hastaların aldığı sonuçlar mükemmeldir. Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı olmak, robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.