0530 100 9085

Yayınlar

BPH tedavisinde Standart TUR-P plasmakinetik ameliyatı mı lazer mi?

Böbrek kanserlerinde lenf adenektomi ne zaman yapmak gerekir

TUR prostat ve TUR mesane kanseri ameliyatlarının püf noktaları

Böbrek taşı tedavisinde medikal tedavi

İyi huylu prostat büyümesinde medikal tedavi

Anomoli Böbreklerde Taş Tedavisi

Böbrek kanserlerinde neoadjuvan tedaviler

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde cerrahi tedaviler

Görüntüleme ve böbrek kanseri histolojisi

Böbrek taşı tedavisi

Laparoskopik cerrahi eğitimi

Pediatrik taş hastalığında cerrahi tedaviler

Koraliform böbrek taşlarında cerrahi tedavi

Küçük Böbrek Kitlelerinde Parsiyel Nefrektomi

Metabolik sendrom, obesite ve böbrek taşları

Böbrek taşı tedavisinde supin pnl üstünlükleri

Ciltten böbreğe insan anatomisi

Laparoskopik Nefrektomi püf noktaları

Robotik parsiyel nefrektomide yüksek başarı İçin püf noktaları

Üriner Sistem Taş Hastalığı Epidemiyolojisi

Parsiyel nefrektomide cerrahi sınır positifliliği önemli mi

Parsiyel nefrektomide cerrahi sınır positifliliğini önlemede kullanılan yeni teknikler

Böbrek Timörlerinde Minimal İnvasif Tedaviler

Perkütan nefrolitotomide standart mini mikro tekniklerin karşılaştırılması