0530 100 90 85
Ürolojik Kanserler ve Tedavi Yöntemleri

Ürolojik kanserleri başlıca sayacak olursak; böbrek kanseri, idrar yolları kanserleri , mesane kanseri, prostat kanseri ve testis kanseri olarak belirtebiliriz. Ürolojik kanserler ve tedavi yöntemleri hakkında sizlere biraz bilgi vereceğiz. Ürolojik kanserleri böbrek kanseri, mesane kanseri , prostat kanseri ve testis kanseri olarak sıralayabiliriz.

Ürolojik Kanserler ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Prostat Kanseri

Ürolojik kanserler arasında prostat kanseri, erkekler arasında en yaygın kanserdir; erken tanı çok önemlidir ve daha önceki aşamada mevcut bir prostat kanserini saptamak için bugün birçok yeni biyokimyasal ve genetik test ve görüntüleme yöntemi mevcuttur.

Tedaviler, hastaların beklentilerine göre tasarlanmaktadır; tek çözüm cerrahi değildir, hastaların aktif gözetimi, radyoterapi ve HIFU ile fokal tedaviler diğer seçeneklerdir. Metastatik hastalık hastalarında bile, yeni ilaç tedavileri ve lutesyum & alfa tedavileri birçok çalışmada sağkalım yararını doğruladı.Prostat kanseri hakkında daha fazla bilgi için; lütfen prostat kanseri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Böbrek Kanseri

Ürolojik kanserler arasında sıklıkla görülen bir diğer kanser ise böbrek kanseridir.Günümüzde pratikte böbrek kanserleri, düzenli kontrol programları ve hastanelerde görüntüleme yöntemlerinin rutin kullanımı nedeniyle daha sık görülmektedir.

Tüm böbreğin uzaklaştırılmasının (sadece kanser kısmını çıkarmak yerine), hastanın evre 1 tümörlerde yaşam beklentisine bir fayda sağlamadığı anlaşılmaktadır; bu nedenle böbrek koruyucu ameliyatlar çoğu erken evre böbrek kanseri için tercihlerin tedavisidir.

Robotik cerrahi hastalara, daha az ağrı, daha az hastanede kalma süresi, daha az kanama avantajıyla, böbrek koruyucu cerrahi için minimal bir invaziv fırsat sağlar. Ayrıca deneyimli robotik cerrahların ellerinde kapsamlı lenf nodu diseksiyonu, tümör trombüsünün ana damarlardan çıkarılması da mevcuttur. Yaşlı hastalar için küçük bir tümörün kriyoablasyonu da mümkündür. Her ne kadar kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri böbrek kanserlerinde yetersiz kalsa da; Yeni ilaç tedavileri, hastaların hayatta kalma süresini uzatmaktadır.

Mesane Kanseri

Mesane kanseri, popülasyon arasında en sık görülen ürolojik kanserlerdir. Diğer kanserlerden farklı olarak; mesane kanserleri erken evrede semptomlara (ağrısız hematüri) neden olur, bu nedenle mesane kanserlerinin çoğu metastatik yayılım olmadan tespit edilir.

Erken evre invaziv mesane kanseri hastalarının temel amacı, mesaneyi mümkün olduğu kadar korumak, ancak mesanenin mesanenin derin dokusunu istila etmeden önce mesaneyi çıkarmaktır. Bu nedenle, en iyi zamanlama için ve mesane kanseri için en uygun tedaviyi tasarlamak için deneyimli bir üroloğa ihtiyacınız var. Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatında robotik mesane çıkarma ve yapay mesane oluşturma, hastanın özellikleri uygun olduğunda en iyi cerrahi seçenek olarak gözükmektedir; erkeklerin% 70'inden fazlasında erektil fonksiyonlar sinir koruyucu teknikle korunmaktadır. Mesanenin giderilmesine karşı olan hastalarda; mesane koruyucu stratejiler düşünülmektedir.

Testis Kanseri

Testiküler kanserler genç erkeklerin hastalığıdır; Testis kanserinden kurtarma metastatik aşamada tespit edilse bile% 80'in üzerindedir.

İlk tedavi, etkilenen testisin çıkarılmasıyla başlar; parsiyel testis çıkarılması, yalnızca tümör küçük olduğunda soliter testis hastalarında düşünülebilir. Kemoterapi ve radyoterapi, testis kanserinde doğru endikasyonlarda kullanıldığında çok etkili tedavilerdir.

Robotik cerrahi, daha az ağrı, daha az hastanede yatma, daha az kanama avantajıyla, kemoterapi sonrası kalıntı dokuların çıkarılması için hastalara minimal bir invaziv fırsat sağlar.

Ürolojik kanserler hakkında tedavi ve bilgi almak için İletişim numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.