0530 100 90 85
Prostat Kanseri Evreleri Nelerdir?

Prostat kanseri evreleri belirlenirken genel olarak biyopsi patolojisi değil ameliyat patolojisi göz önüne alınır. Peki prostat kanseri evreleri nelerdir ?

Kötü huylu prostat büyümesi, prostat kanseri olarak adlandırılır. Prostat kanseri, hayati tehlike oluşturabilir. Mesane gibi çevre organlara ve çevre dokulara yayılabilir ve bu kısımlara zarar verebilir. Kemik ve lenf gibi vücuttaki diğer organlara da yayılabilir. Prostat kanserinin cerrahi olarak çıkabilmesi mümkünken bazı durumlarda yeniden gelişim gösterebilir.

Prostat kanserinde tedavinin planlanması amacı ile doktor hastalığın yayılım durumunu yani evresini mutlaka bilmek durumundadır. Evreleme; tümörün boyutuna, tümörün prostat dışına yayılıp yayılmadığına ve uzak yayılımına göre yapılandırılan bir sistemdir. Kanserin yayılımı kan testleri ve bazı görüntüleme yöntemleri ile belirlenir.

Görüntüleme Yöntemleri

Kanserin yayılımı kan testleri ve bazı görüntüleme yöntemleri ile saptanmaktadır.

Kemik Sintigrafisi: Damar yoluyla vücuda enjekte edilen az miktarda radyoaktif madde kan dolaşımı yolu ile kemiklere ulaşır. Bir makine kemiklerde depolanan radyasyon miktarını ölçer ve yaptığı bu ölçümü bir film haline getirir. Bu resimde kanserin kemiklerdeki yayılım durumu gözlemlenir.

Bilgisayarlı Tomografi: Bir x-ray makinesi ve bilgisayar yardımı ile vücudun iç organları görüntülenir. Bu yöntem daha çok karın bölgesini görüntülemede kullanılır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme: Güçlü magnetik dalgalar yayan bir makine ve bilgisayar tarafından vücudun iç organları görüntülenir.

Prostat Kanseri Evreleri

Prostat kanseri evrelemesinde en sık kullanılan evreleme sistemi, Amerika Kanser Ortak Komitesi (AJCC) TNM sınıflamasıdır. Prostat kanseri, evrelemesinde genel olarak biyopsi patolojisi değil ameliyat patolojisi göz önüne alınır. TNM sınıflamasının modifiye edilen son halinde 5 faktör önemlidir.

T: Prostat kanserinin, prostat içindeki durumunu ortaya koyar. Prostat kanseri prostatın bir tarafını mı tutmuş? Yoksa her iki tarafı da tutmuş mu? Prostat kanseri prostat kapsülünü aşmış mı? Prostat kanseri idrar torbası, kalın bağırsak ya da kaslara geçmiş mi?

N: Prostat kanserinin lenf bezlerine geçip geçmediğini gösterir.

M: Prostat kanserinin, prostattan uzakta bulunan organlara sıçrayıp sıçramadığını gösterir.

PSA: PSA düzeyi 10’un altında mı? 10 ila 20 arasında mı? Yoksa 20’den fazla mı? Bu konu oldukça önemlidir.

Gleason Skor: Prostat kanserinin agresifliğini gösterir. Gleason 6 kanserlerin agresifliği az kanserler iken; Gleason 8,9,10 kanserler oldukça agresif kanserlerdir.

Prostat Kanseri Evreleri Hakkında Bilgi

EVRE 1: Hastanın Evre 1 olabilmesi için PSA değerinin 10’dan küçük ve Gleason skorunun 6 ya da 6’dan daha küçük olması gerekmektedir. Yani;

  • Prostat kanseri, prostatın tek tarafında olan ve prostatın %50’sinden azını kaplayan hastalar
  • TUR-P ameliyatı esnasında beklenmedik şekilde raslantısal olarak prostat kanseri tanısıalan hastalar
  • PSA yüksekliği nedeniyle prostat biyopsisi sonucu prostat kanseri tanısı alan hastalar

EVRE 2 A: Gleason skoru en fazla 7 olan veya PSA’sı 20’nin altında olan hastalar bu gruba girer. Prostat kanseri prostatın sadece bir tarafında vardır. Prostat kanseri prostatı aşıp kapsül dışına çıkmamıştır.
EVRE 2 B: Gleason skoru 8 ve daha fazla olan hastalar ya da PSA’sı 20’den fazla olan hastalar bu gruba girer. Prostat kanseri prostatın her iki tarafında da vardır. Prostat kanseri prostatı aşıp kapsül dışına çıkmamıştır.
EVRE 3:

  • Prostat kanseri prostat kapsülünü aşıp prostat dışına çıkmışsa
  • Prostat kanseri V. seminalis denilen salgı bezlerine geçmişse

EVRE 4:

  • Prostat kanseri idrar torbasına, kalın bağırsağa (rektum), karın ön duvarı veya idrar tutmayı sağlayan kaslara geçmişse
  • Prostat Kanseri lenf bezlerine sıçramışsa
  • Prostat kanseri diğer organlara sıçramışsa (kemik, karaciğer vb.)

Evreleme dışında tedavi öncesinde hastanın yaşına, hastanın şikayetlerine ve hastanın genel sağlık durumuna dikkat edilir. Hastaların şikayetleri herhangi bir evrede başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Son evre için ise birçok seçenek mevcuttur. Son evre tedavinin en zor olduğu evredir ve gelişim oldukça hızlıdır.